Sensorbasert optimalisering av fiskeressurser

Om BioSort

Vår misjon er å lage sensorbaserte løsninger for optimalisering av fiskeressurser. Løsningene skal redusere sykdoms- og fôrsvinn, forbedre fiskehelse og fiskevelferd, optimalisere slakting og håndtere rømt fisk.

Vi ønsker å erstatte visuell inspeksjon og stikkprøver med automatikk og prosessovervåkning hentet fra moderne produksjonsprosesser. I tillegg vil vi håndtere fisk på individnivå og skape verdier og økt bærekraft gjennom utsortering basert på diagnose og vekst.

Les mer om BioSort

Våre løsninger

iStock_000032910520_Medium-1_551x368

BioSort iFarm

BioSort iFarm er et system hvor hver fisk i merden følges over tid for å monitorere fiskehelse, biomasse og luseantall samt sortere ut smittebærere og lusesamlere, eller ta ut fisk for slakt.  

Les mer

Høst med lameller06_adj_551x368

BioSort Elv

BioSort Elv er et system for automatisk gjenkjenning og fangst av oppdrettslaks i elv, mens villfisken passerer fritt. All fisk blir registrert og systemet gir unike rapporteringsmuligheter om fiskebestanden i elven.

Les mer