Forside

BioSort Fiskesluse
Ny verktøykasse for helhetlig forvalting av laksevasssdrag
 
       – nøyaktig og robust oppvandringstelling
       – bestandsklassifisering 
       – automatisk fangst av rømt oppdrettslaks 
       – villfisk får fritt passere slusen 
       – registrering av smolt og støinger
 

BioSort har utviklet et helt nytt verktøy for helhetlig forvaltning av laksevassdrag. Verktøykassen kan tilpasses hvert enkelt vassdrag og gir en unik mulighet til å innføre en faktabasert høsting av overskudd samt måling av kultiveringstiltak. Anlegget vil kunne gi en tidlig varsling ved rømming samt utsortering av rømt fisk der hvor man har installert en helautomatisk løsning. 

BioSorts helautomatiske Fiskesluse er den første effektive metoden for å gjenfange rømt oppdrettsfik. Den er meget kostnadseffektiv da gjenfangsten gjøres i et lite, definerbart område (elven) og det er kun den lille prosentandelen rømt fisk som når elvene som fjernes. Det er i elvene rømt fisk forvolder skade gjennom genetisk innblanding, kamp om gyteplasser, matresurser og sykdomsspredning.

BioSort fiskesluse

 

News