ifarm-04-1830px

BioSort ble invitert til å presentere iFarm på Produktivitetskonferansen 2016 i Kristiansund, som i år hadde fokus på fiskevelferd og produktivitet. iFarm presentasjonen skape stor interesse og ble dekket i flere fagmedier:

Intrafish: «Lover paradigmeskifte med individbasert havbruk»

iLaks: «Ressursutnyttelse i fokus»

Kyst: «Ny teknologi avslører utfordringer som kan oppstå i laksemerden»