Nyheter

iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser

iFarm 03 small

Fiskeridirektoratet mener Cermaq og BioSort sitt prosjekt iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser, noe som ble dekket i fagpressen:

Intrafish: «Ja til Cermaqs iFarm, nei til tre andre»

iLaks: «Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken»

Kyst: «Cermaq kan få utviklingstillatelse til iFarm»

 

Pressemelding fra Cermaq:

Les mer


iFarm presentasjon skaper interesse

ifarm-04-1830px

BioSort ble invitert til å presentere iFarm på Produktivitetskonferansen 2016 i Kristiansund, som i år hadde fokus på fiskevelferd og produktivitet. iFarm presentasjonen skape stor interesse og ble dekket i flere fagmedier:

Intrafish: «Lover paradigmeskifte med individbasert havbruk»

iLaks: «Ressursutnyttelse i fokus»

Kyst: «Ny teknologi avslører utfordringer som kan oppstå i laksemerden» 


Artikkel om iFarm i Metal Supply

biosort-ledelse

Med teknologi basert på panteflasketeknologi vil teknologiselskapet BioSort og Cermaq produsere laks bedre.

En av de store utfordringene i en merd med flere hundre tusen laks er å ha kontroll på utviklingen til hvert enkelt individ. For eksempel kan en merd inneholde en bestand, der en tredjedel av laksen har lus, mens resten ikke har. Likeledes kan en del laks være feite nok til å bli slaktet, mens andre ikke er.

Les artikkelen her


iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

iFarm kan løse mange av utfordringene som nå begrenser vekst i lakseoppdrett. Dagens gruppebaserte registreringer og gjennomføring av tiltak vil bli avløst av individuell registrering og behandling. Cermaq søker om 10 utviklingstillatelser for å ta iFarm-konseptet fra forskingsfasen fram til et industrielt produkt.

Les mer


Svinn på 15 til 20%

De siste tre årene har flere kilder dokumentert at næringen har et svinn på 15 til 20%, noe som er er svært høyt og kostbart. BioSort sitt system for Merd adresserer nettopp dette og dersom BioSort lykkes så vil dette bidra betydelig for å forbedre konkurranseevnen og vekstmulighetene til oppdrettsnæringen. 

Under finnes linker til de viktigste kildene som har dokumentert tap pga. svinn.

Les mer