iFarm fiskevelferd

Posted

Fiskevelferd kontrolleres ved småskala testing av iFarm Olai Einen, direktør for forskning og utvikling i Cermaq, forklarer i denne artikkelen hvordan iFarm vil være det store gjennombruddet for fiskevelferd og hvordan FishWell vil bli brukt i denne sammenheng. Kjernen ligger i å etablere en helsejournal for hver fisk hvor iFarm følger velferdsindikatorer på hvert individ i merden. […]

Giant leap

Posted

iFarm has gotten extensive coverage also outside Norway. Here is a selection of articles in English. Giant leap Cermaq prepares for next step towards iFarm Cermaq builds welfare policy on FishWell framework

iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser

Posted

Fiskeridirektoratet mener Cermaq og BioSort sitt prosjekt iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser, noe som ble dekket i fagpressen: Ja til Cermaqs iFarm, nei til tre andre Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken Cermaq kan få utviklingstillatelse til iFarm   Pressemelding fra Cermaq:

iFarm presentasjon skaper interesse

Posted

BioSort ble invitert til å presentere iFarm på Produktivitetskonferansen 2016 i Kristiansund, som i år hadde fokus på fiskevelferd og produktivitet. iFarm presentasjonen skape stor interesse og ble dekket i flere fagmedier: Lover paradigmeskifte med individbasert havbruk Ressursutnyttelse i fokus Ny teknologi avslører utfordringer som kan oppstå i laksemerden

Artikkel om iFarm i Metal Supply

Posted

Med teknologi basert på panteflasketeknologi vil teknologiselskapet BioSort og Cermaq produsere laks bedre. En av de store utfordringene i en merd med flere hundre tusen laks er å ha kontroll på utviklingen til hvert enkelt individ. For eksempel kan en merd inneholde en bestand, der en tredjedel av laksen har lus, mens resten ikke har. […]