iFarm fiskevelferd

Posted

Fiskevelferd kontrolleres ved småskala testing av iFarm Olai Einen, direktør for forskning og utvikling i Cermaq, forklarer i denne artikkelen hvordan iFarm vil være det store gjennombruddet for fiskevelferd og hvordan FishWell vil bli brukt i denne sammenheng. Kjernen ligger i å etablere en helsejournal for hver fisk hvor iFarm følger velferdsindikatorer på hvert individ i merden. […]

Giant leap

Posted

iFarm has gotten extensive coverage also outside Norway. Here is a selection of articles in English. Giant leap Cermaq prepares for next step towards iFarm Cermaq builds welfare policy on FishWell framework

iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser

Posted

Fiskeridirektoratet mener Cermaq og BioSort sitt prosjekt iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser, noe som ble dekket i fagpressen: Ja til Cermaqs iFarm, nei til tre andre Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken Cermaq kan få utviklingstillatelse til iFarm   Pressemelding fra Cermaq:

iFarm presentasjon skaper interesse

Posted

BioSort ble invitert til å presentere iFarm på Produktivitetskonferansen 2016 i Kristiansund, som i år hadde fokus på fiskevelferd og produktivitet. iFarm presentasjonen skape stor interesse og ble dekket i flere fagmedier: Lover paradigmeskifte med individbasert havbruk Ressursutnyttelse i fokus Ny teknologi avslører utfordringer som kan oppstå i laksemerden

Artikkel om iFarm i Metal Supply

Posted

Med teknologi basert på panteflasketeknologi vil teknologiselskapet BioSort og Cermaq produsere laks bedre. En av de store utfordringene i en merd med flere hundre tusen laks er å ha kontroll på utviklingen til hvert enkelt individ. For eksempel kan en merd inneholde en bestand, der en tredjedel av laksen har lus, mens resten ikke har. […]

iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

Posted

iFarm kan løse mange av utfordringene som nå begrenser vekst i lakseoppdrett. Dagens gruppebaserte registreringer og gjennomføring av tiltak vil bli avløst av individuell registrering og behandling. Cermaq søker om 10 utviklingstillatelser for å ta iFarm-konseptet fra forskingsfasen fram til et industrielt produkt.

Svinn på 15 til 20%

Posted

De siste tre årene har flere kilder dokumentert at næringen har et svinn på 15 til 20%, noe som er er svært høyt og kostbart. BioSort sitt system for Merd adresserer nettopp dette og dersom BioSort lykkes så vil dette bidra betydelig for å forbedre konkurranseevnen og vekstmulighetene til oppdrettsnæringen.  Under finnes linker til de […]