iFarm fiskevelferd

Fiskevelferd kontrolleres ved småskala testing av iFarm

Fiskevelferd kontrolleres ved småskala testing av iFarm

Olai Einen, direktør for forskning og utvikling i Cermaq, forklarer i denne artikkelen hvordan iFarm vil være det store gjennombruddet for fiskevelferd og hvordan FishWell vil bli brukt i denne sammenheng. Kjernen ligger i å etablere en helsejournal for hver fisk hvor iFarm følger velferdsindikatorer på hvert individ i merden. I tillegg kan man skille ut fisk som er syk eller som lider. Man unngår også å behandle frisk fisk, i motsetning til dagens gruppebaserte behandlinger for hele merden. 

Les artikkelen her


Artikkel om iFarm i Metal Supply

biosort-ledelse

Med teknologi basert på panteflasketeknologi vil teknologiselskapet BioSort og Cermaq produsere laks bedre.

En av de store utfordringene i en merd med flere hundre tusen laks er å ha kontroll på utviklingen til hvert enkelt individ. For eksempel kan en merd inneholde en bestand, der en tredjedel av laksen har lus, mens resten ikke har. Likeledes kan en del laks være feite nok til å bli slaktet, mens andre ikke er.

Les artikkelen her


iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

iFarm kan løse mange av utfordringene som nå begrenser vekst i lakseoppdrett. Dagens gruppebaserte registreringer og gjennomføring av tiltak vil bli avløst av individuell registrering og behandling. Cermaq søker om 10 utviklingstillatelser for å ta iFarm-konseptet fra forskingsfasen fram til et industrielt produkt.

Les mer


Svinn på 15 til 20%

De siste tre årene har flere kilder dokumentert at næringen har et svinn på 15 til 20%, noe som er er svært høyt og kostbart. BioSort sitt system for Merd adresserer nettopp dette og dersom BioSort lykkes så vil dette bidra betydelig for å forbedre konkurranseevnen og vekstmulighetene til oppdrettsnæringen. 

Under finnes linker til de viktigste kildene som har dokumentert tap pga. svinn.

Les mer