iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser

iFarm 03 small

Fiskeridirektoratet mener Cermaq og BioSort sitt prosjekt iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser, noe som ble dekket i fagpressen:

Ja til Cermaqs iFarm, nei til tre andre

Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken

Cermaq kan få utviklingstillatelse til iFarm

 

Pressemelding fra Cermaq:

iFarm transformerer oppdrett ved å ivareta fiskevelferd hos hver enkelt fisk

Fiskeridirektoratets vedtak om at iFarm faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, er godt nytt for hele den norske oppdrettsnæringen. iFarm både styrker konkurransekraften i tradisjonell oppdrett og introduserer oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse for hver enkelt laks i en merd.

– Vi er glad for at vi får mulighet til utvikle iFarm, en innovativ teknologi som vil være en styrke for hele næringen. iFarm vil effektivt redusere behovet for lusebehandling og vil gjøre det mulig å løfte fiskevelferd til et helt nytt nivå ved at vi kan følge hver enkelt fisk, sier administrerende direktør i Cermaq Norway, Knut Ellekjær.

Cermaq har søkt om ti konsesjoner for å utvikle iFarm, et system for individbasert oppdrett basert på fotogjenkjenning av fisken. Da kan man følge vekst, lusepåslag, sykdom, sår og andre faktorer som påvirker helse og velferd for den enkelte fisk.

I tillegg kan man ta til side den fisken som trenger behandling for eksempel mot lus. Dermed reduseres omfanget av lusebehandlinger dramatisk.

– Det er de biologiske utfordringene som er avgjørende for at vi lykkes med oppdrett på en bærekraftig måte. iFarm bygger på biologisk kompetanse og har mange likhetstrekk med det vi kjenner fra landbruk og matområdet. Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken. Dette er et viktig verktøy for å ivareta våre husdyr i sjøen, og et kvantesprang for fiskeoppdrett, sier Harald Takle, forskningsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq, og prosjektleder for iFarm.

Utviklingen av iFarm omfatter utprøving, testing og modellforsøk samt fullskala drift for å få tilstrekkelig volum for maskinlæring med tilfredsstillende presisjon.

– Vi er veldig glad for at vi snart kan komme i gang. Det vil stilles strengere krav til oppdrett i fremtiden. iFarm vil bli et effektivt verktøy som vil redusere miljøavtrykket og sikre fiskevelferd for hver enkelt fisk, og teknologien kan brukes i åpne merder så vel som i lukkede systemer, sier Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort.