iFarm presentasjon skaper interesse

Posted

BioSort ble invitert til å presentere iFarm på Produktivitetskonferansen 2016 i Kristiansund, som i år hadde fokus på fiskevelferd og produktivitet. iFarm presentasjonen skape stor interesse og ble dekket i flere fagmedier: Lover paradigmeskifte med individbasert havbruk Ressursutnyttelse i fokus Ny teknologi avslører utfordringer som kan oppstå i laksemerden

Artikkel om iFarm i Metal Supply

Posted

Med teknologi basert på panteflasketeknologi vil teknologiselskapet BioSort og Cermaq produsere laks bedre. En av de store utfordringene i en merd med flere hundre tusen laks er å ha kontroll på utviklingen til hvert enkelt individ. For eksempel kan en merd inneholde en bestand, der en tredjedel av laksen har lus, mens resten ikke har. […]

iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

Posted

iFarm kan løse mange av utfordringene som nå begrenser vekst i lakseoppdrett. Dagens gruppebaserte registreringer og gjennomføring av tiltak vil bli avløst av individuell registrering og behandling. Cermaq søker om 10 utviklingstillatelser for å ta iFarm-konseptet fra forskingsfasen fram til et industrielt produkt.

Svinn på 15 til 20%

Posted

De siste tre årene har flere kilder dokumentert at næringen har et svinn på 15 til 20%, noe som er er svært høyt og kostbart. BioSort sitt system for Merd adresserer nettopp dette og dersom BioSort lykkes så vil dette bidra betydelig for å forbedre konkurranseevnen og vekstmulighetene til oppdrettsnæringen.  Under finnes linker til de […]