BioSort Elv

BioSorts helautomatiske Fiskesluse er den første effektive metoden for å gjenfange rømt oppdrettsfisk. Den er meget kostnadseffektiv da gjenfangsten gjøres i et lite, definerbart område (elven) og det er kun den lille prosentandelen rømt fisk som fjernes. Det er i elvene rømt fisk forvolder skade gjennom genetisk innblanding, kamp om gyteplasser, matresurser og sykdomsspredning.


Høst med lameller06_adj_551x368

Robust og nøyaktig

Elvegjerdet sørger for at all oppvandrende fisk må gjennom registreringsenheten. Fisken svømmer fritt gjennom og gjenkjennes på spesifikke morfologiske trekk. Fisken fortsetter oppstrøms og vil i løpet av noen tiendels sekunder bli klassifisert slik at en kan foreta en utsortering av uønskede individer.

Gjerdet tåler alt av is, trær og kvist som måtte komme ned elven og har vært testet i Etneelva i 8 måneder uten noe behov for røkting eller vedlikehold.

vill_tam_laks_txt

Avansert klassifisering

BioSort Elv bruker høyoppløselig maskinsyn for å gjenkjenne og bestandsklassifisere fisk. Genetisk opprinnelse kan etableres på bakgrunn av statistisk analyse av kroppsmål og hode- og kjevegeometri, finneareal, skader, gjellelokkforkortelse, øyestørrelse og –plassering samt pigmentering.

Produktverifikasjonen i Suldalslågen ga 90% treff på rømt laks med mindre enn 5% feilklassifisering av villaks. Dette er langt bedre presisjon en tradisjonell skjellprøvelesing.

Les mer om produktverifikasjonen i Suldalslågen

Dynamisk og faktabasert forvaltning

Data samles for passeringstid, størrelse, vekt, og bestand. Rapporter kan genereres med nøyaktig oppgang av laks og sjøørret, samt antall rømt fisk. Systemet kan benyttes til dynamisk og faktabasert forvaltning av lakseelver.

120410Biosort_400dpiPlakat1_1830x550

Slik virker BioSort Elv