ifarm-logo-vector_white

BioSort iFarm er et system under utvikling for bedre ressursutnyttelse innen lakseoppdrett gjennom sykdomsdiagnose, luseovervåkning og nøyaktig biomassemåling. Dette oppnås ved å skanne hver fisk i merden i 3D og ved bruk av individgjenkjenning opprette en helsejournal pr. fisk slik at fiskens utvikling kan følges over tid. Automatisk utsortering av syk fisk samt størrelses sortering er del av løsningen.


Konsept basert på fiskens naturlige atferd

For å oppnå alle disse fordelene, er systemet konstruert slik at fisken primært holdes under lusebelte ved bruk av et nottak og undervannsfôring. Når fisken går til overflaten for å fylle svømmeblæren med luft, så svømmer fisken gjennom systemet som skanner fisken og gir mulighet for utsortering. Fiskens naturlige atferd benyttes for å oppnå en diagnose for hver fisk, uten at fisken utsettes for stress.

system-flow-crop-1830px

Data vil bli samlet fra alle individer når de passerer sensoren, men kun laks som er slakteklar eller trenger behandling vil bli sortert ut. I tillegg muliggjør løpende vekstdata for alle individer en tilbakemelding på fiskens respons på fôringen, et verktøy for å redusere under- og overfôring.