Svinn på 15 til 20%

De siste tre årene har flere kilder dokumentert at næringen har et svinn på 15 til 20%, noe som er er svært høyt og kostbart. BioSort sitt system for Merd adresserer nettopp dette og dersom BioSort lykkes så vil dette bidra betydelig for å forbedre konkurranseevnen og vekstmulighetene til oppdrettsnæringen. 

Under finnes linker til de viktigste kildene som har dokumentert tap pga. svinn.

Ragnar Nystøyl

Daglige leder Ragnar Nystøyl (Foto: Bent-Are Jensen)

Kontali Analyses daglige leder Ragnar Nystøyl presenterte sommeren 2013 regnestykke som viser at svinn utgjør 21% av norsk lakseproduksjon, målt i antall individer. Dersom svinnet halveres, kan hver lokalitet spare 6-10 millioner kroner.
Les mer : Svinn koster 4 milliarder

 

Hogne_Bleie

Veterinær Hogne Bleie prosjektleder, for «Tap av laksefisk i sjø» 

Rapporten «Tap av laksefisk i sjø», et prosjekt fra Mattilsynet, ble publisert i august 2014 og viser et registrert svinn på 16,3% for laks. Hogne Bleie var prosjektleder og prosjektet representerte et svært omfattende datamateriale som gir et godt grunnlag til å vurdere tiltak som settes inn for å redusere svinn.

Les mer: Tap av oppdrettsfisk kartlagt 

 

hjeltnes

Brit Hjeltnes, redaktør for Fiskehelserapporten

Veterinærinstituttet offentligjorde i mars 2016, Fiskehelserapporten for 2015, som viser et svinn på ca. 20%. «Skal norsk akvakultur utvikle seg videre, er oversikt og kontroll med fiskehelsen en forutsetning.» sier Brit Hjeltnes, redaktør for Fiskehelserapporten.
Les mer: Et samlet svinn på cirka 20 prosent er fortsatt for høyt 
Les også: God oversikt og kontroll med fiskehelse er avgjørende for norsk akvakultur