Vellykket utfisking av rømt oppdrettslaks

BioSort har gjennom et verifikasjonsprosjekt av BioSort Elv i Suldalslågen bevist at man med maskinsyn kan gjenkjenne og fjerne 90% av rømt oppdrettsfisk fra elv. En stor andel av hybrider mellom vill- og oppdrettslaks kan også gjenkjennes.

Dette er gode nyheter både for villfisk og for oppdrettsnæringen. Med dette har man bevist at optisk gjenkjenning er markedets mest effektive metode for å fjerne rømt oppdrettslaks fra gyteelver, samtidig som den er helt skånsomhet ovenfor villfisken. Villfisken svømmer fritt gjennom en gjenkjenningstunell mens oppdrettsfisk aktivt sorteres ut til et fangstkammer.

Muligheten for å ta ut hybrider er også et nytt teknisk gjennombrudd som muliggjør fjerning av oppdrettsgener som stammer fra de siste 30 år med rømninger fra oppdrettsnæringen. Per i dag så er det kun DNA testing som er alternativet til optisk gjenkjenning, og DNA testing på all oppvandrende fisk vil til sammenlikning være svært kostbart og ikke ønskelig fra fiskevelferdsmessig side.

Screen Shot 2016-03-25 at 16.05.55

Etter flere år som rømling, er det lite som skiller en oppdrettsfisk fra en villaks.

Screen Shot 2016-03-25 at 15.45.22

Kroppsmål og geometri summeres og gir robust klassifisering av villaks mot oppdrettslaks. Hybrider har begges gener som resulterer i ca. 50 % utsortering.

 

fiskefelle_location

Skanneres nøyaktighet ble verifisert med DNA av skjellprøver.